بازار خرید گیاهان زینتی چندساله

تفاوت گیاهان زینتی چندساله با دیگر گیاهان یک ساله و کمتر درچیست ؟ و خریداران این گونه از گیاهان در بازار چه هدفی را دنبال میکنند ؟

بازار گیاهان زینتی به دو دسته تقسیم میشوند.گیاهانی که دارای قابلیت گل دهی بالا و فصلی هستند و پس از پایان این دوره جمع آوری و یا با گیاهان فصل بعد جایگزین میشوند.

گیاهان زینتی چند ساله این خاصیت را ندارند و در عضو دارای برگها و یا فرم تنه خاص و شکیل میباشند .

شما میتوانید با خرید و ترکیب این گیاهان زینتی چند ساله و فصلی در هنگام کاشت میتوانید فضایی را خلق کنید که در عین زیبایی و سبزی ماندگار از جذابیتهای رنگی گلهای فصلی نیز بهره برده باشد.