کشف تخت بیمارستانی شاهرود در اعماق جنگل آمازون

یکی از روش‌های اندازه‌گیری تنوع در استفاده از بیمارستان، نظارت بر جریان بیمار در یک دوره معین است. نظارت بر جریان بیمار نشانگر خوبی برای چگونگی استفاده بیمارستان از منابع خود در خدمت رسانی به بیماران است.

زیرا حجم کار و ضریب اشغال تخت بیمارستانی شاهرود بالا افزایش می‌یابد. برای بخش سرپایی، تعداد بیماران و حجم کار افزایش می یابد که منجر به استفاده بهینه از منابع در بیمارستان می شود.

بیمارستان ها معمولاً بسته به وقوع اورژانس، اوج و دره هایی را در جریان بیمار تجربه می کنند. در روزهای عادی و بدون هیچ اورژانسی، جریان بیماران در طول یک دوره نسبتاً ثابت است.

زیرا یک بیمارستان با بیماران مختلفی که دارای بیماری های مختلف هستند سروکار دارد. در مواقع اضطراری، بیمارستان‌ها اوج‌هایی را تجربه می‌کنند که منجر به افزایش استفاده از منابع بیمارستانی می‌شود.

از این رو، وقوع اورژانس باعث ایجاد تنوع قابل توجهی در استفاده از منابع بیمارستانی می شود، زیرا باعث ایجاد قله ها و دره ها می شود، پدیده ای رایج که در بیمارستان ها تجربه می شود.

علاوه بر این، نظارت بر نحوه جریان پذیرش انتخابی در یک بیمارستان نیز می تواند نشان دهد که چگونه استفاده از منابع بیمارستانی تغییر می کند.

پذیرش انتخابی تأثیر بسزایی در استفاده از منابع در بیمارستان دارد زیرا علت اصلی قله‌ها و دره‌ها هستند که بیمارستان‌ها در تلاش برای از بین بردن آن‌ها هستند.

مطالعات متعدد نشان داده اند که این قله ها و دره های پذیرش در بیمارستان اثرات مخرب مهمی بر کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار دارند و بار کاری بیش از حد برای پرستاران ایجاد می کنند.

در این دیدگاه، افزایش بار کاری برای پرستاران نشان می‌دهد که پذیرش انتخابی استفاده از منابع در بیمارستان را تحت فشار قرار می‌دهد که در نهایت اثرات مخربی بر ارائه مراقبت با کیفیت خواهد داشت.

در طول دوره‌های خارج از پیک، زمانی که پذیرش انتخابی کم است، جریان بیمار کم است و بنابراین استفاده ناکافی از منابع در بیمارستان وجود دارد.